eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1630-2

NGC 1630-2
Objekt NGC 1630-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1630-2 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.20'x0.1'
magnitud: V=16.7m; B=17.5m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h37m14.2s; Dec= -18°54'22"
Övriga namn på objektet NGC 1630-2 : PGC 862277

Närliggande objekt: NGC 1628, NGC 1629, NGC 1630-1, NGC 1631

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.