eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1630-2

NGC 1630-2
Objekt NGC 1630-2 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1630-2 - galaxie v souhvězdí Eridani
Typ: S - spirální galaxie
Úhlové rozměry: 0.20'x0.1'
velikosti: V=16.7m; B=17.5m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h37m14.2s; Dec= -18°54'22"
Jiné názvy objektu NGC 1630-2 : PGC 862277

Nedaleko objekty: NGC 1628, NGC 1629, NGC 1630-1, NGC 1631

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.