eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1629

NGC 1629
Objekt NGC 1629 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1629 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Hydri
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.00'
velikosti: V=12.7m; B=13.3m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h29m37s; Dec= -71°50'18"
Jiné názvy objektu NGC 1629 : ESO 55-SC24, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1627, NGC 1628, NGC 1630-2, NGC 1630-1

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.