eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1629

NGC 1629
Obiekt NGC 1629 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1629 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Wąż Wodny
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=12.7m; B=13.3m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h29m37s; Dec= -71°50'18"
Inne nazwy obiektów NGC 1629 : ESO 55-SC24, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1627, NGC 1628, NGC 1630-2, NGC 1630-1

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.