eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1630-2

NGC 1630-2
Obiekt NGC 1630-2 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1630-2 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.20'x0.1'
Wielkość gwiazd: V=16.7m; B=17.5m
Jasność powierzchni: 12.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h37m14.2s; Dec= -18°54'22"
Inne nazwy obiektów NGC 1630-2 : PGC 862277

Sąsiadujące obiekty: NGC 1628, NGC 1629, NGC 1630-1, NGC 1631

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.