eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1630-2

NGC 1630-2
objekt NGC 1630-2 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1630-2 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.20'x0.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=16.7m; B=17.5m
Overflate lysstyrke: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t37m14.2s; Dec= -18°54'22"
Andre objektnavn NGC 1630-2 : PGC 862277

Naboobjekter: NGC 1628, NGC 1629, NGC 1630-1, NGC 1631

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.