eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1629

NGC 1629
Objekt NGC 1629 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1629 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Hydri
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=12.7m; B=13.3m
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h29m37s; Dec= -71°50'18"
Övriga namn på objektet NGC 1629 : ESO 55-SC24, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1627, NGC 1628, NGC 1630-2, NGC 1630-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.