eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1651

NGC 1651
Obiekt NGC 1651 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1651 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 2.50'
Wielkość gwiazd: V=12.3m; B=13.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h37m32.7s; Dec= -70°35'8"
Inne nazwy obiektów NGC 1651 : ESO 55-SC30, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1649, NGC 1650, NGC 1652, NGC 1653

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.