eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1653

NGC 1653
objekt NGC 1653 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1653 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'x1.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.0m; B=12.9m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t45m47.5s; Dec= -2°23'34"
Rødforskyvning (z): 0.014447
Avstand fra solen til NGC 1653: basert på redshiftverdien (z) - 61.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1653 : PGC 15942, UGC 3153, MCG 0-13-3, CGCG 394-2

Naboobjekter: NGC 1651, NGC 1652, NGC 1654, NGC 1655

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.