eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1655

NGC 1655
Objekt NGC 1655 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1655 - dvě hvězdy v souhvězdí Tauri
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h47m11.8s; Dec= 20°55'25"

Nedaleko objekty: NGC 1653, NGC 1654, NGC 1656, NGC 1657

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.