eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1670

NGC 1670
Obiekt NGC 1670 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1670 - galaktyka w konstelacji Orion
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.30'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=12.8m; B=13.8m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h49m42.6s; Dec= -2°45'36"
Redshift (z): 0.015361
Odległość od Słońca do NGC 1670: w oparciu o wartość redshift (z) - 64.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1670 : PGC 16107, MCG 0-13-16, CGCG 394-17

Sąsiadujące obiekty: NGC 1668, NGC 1669, NGC 1671, NGC 1672

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.