eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1680

NGC 1680
Objekt NGC 1680 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1680 - galax i stjärnbild Pictoris
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.5'
magnitud: V=13.6m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h48m33.7s; Dec= -47°49'0"
rödförskjutning (z): 0.014397
Avståndet från solen till NGC 1680: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1680 : PGC 16058, ESO 203-4, IRAS 04471-4754

Närliggande objekt: NGC 1678, NGC 1679, NGC 1681, NGC 1682

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.