eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1712

NGC 1712
Obiekt NGC 1712 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1712 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 2.50'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h50m58.5s; Dec= -69°24'27"
Inne nazwy obiektów NGC 1712 : ESO 56-SC11, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1710, NGC 1711, NGC 1713, NGC 1714

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.