eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1713

NGC 1713
objekt NGC 1713 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1713 - galakse i stjernebildet Orionis
Typen: E1 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x1.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m; B=13.9m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t58m54.7s; Dec= -0°29'19"
Rødforskyvning (z): 0.014780
Avstand fra solen til NGC 1713: basert på redshiftverdien (z) - 62.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1713 : PGC 16471, UGC 3222, MCG 0-13-56, CGCG 394-59

Naboobjekter: NGC 1711, NGC 1712, NGC 1714, NGC 1715

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.