eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1713

NGC 1713
Objekt NGC 1713 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1713 - galax i stjärnbild Orionis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.2'
magnitud: V=12.7m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h58m54.7s; Dec= -0°29'19"
rödförskjutning (z): 0.014780
Avståndet från solen till NGC 1713: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1713 : PGC 16471, UGC 3222, MCG 0-13-56, CGCG 394-59

Närliggande objekt: NGC 1711, NGC 1712, NGC 1714, NGC 1715

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.