eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1724

NGC 1724
Voorwerp NGC 1724 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1724 - groep sterren in het sterrenbeeld Aurigae
Type: *Grp -
De hoekige afmetingen: 1.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h3m33s; Dec= 49°29'30"
Andere namen van het object NGC 1724 : OCL 405

Objecten in de buurt: NGC 1722, NGC 1723, NGC 1725, NGC 1726

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.