eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1725

NGC 1725
Voorwerp NGC 1725 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1725 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.20'x1.0'
omvang: V=12.8m; B=13.8m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h59m22.9s; Dec= -11°7'55"
roodverschuiving (z): 0.012956
De afstand van de zon tot NGC 1725: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 54.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1725 : PGC 16488, MCG -2-13-28, VV 699

Objecten in de buurt: NGC 1723, NGC 1724, NGC 1726, NGC 1727

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.