eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1725

NGC 1725
Objekt NGC 1725 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1725 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.0'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h59m22.9s; Dec= -11°7'55"
rödförskjutning (z): 0.012956
Avståndet från solen till NGC 1725: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1725 : PGC 16488, MCG -2-13-28, VV 699

Närliggande objekt: NGC 1723, NGC 1724, NGC 1726, NGC 1727

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.