eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1748

NGC 1748
Voorwerp NGC 1748 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1748 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h54m23.7s; Dec= -69°11'6"
Andere namen van het object NGC 1748 : IC 2114, ESO 56-EN24, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1746, NGC 1747, NGC 1749, NGC 1750

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.