eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 176

NGC 176
Objekt NGC 176 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 176 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=12.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h35m58.8s; Dec= -73°9'58"
Övriga namn på objektet NGC 176 : ESO 29-SC2, in SMC

Närliggande objekt: NGC 174, NGC 175, NGC 177, NGC 178

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.