eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1764

NGC 1764
objekt NGC 1764 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1764 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.6m; B=12.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t56m27.8s; Dec= -67°41'38"
Andre objektnavn NGC 1764 : ESO 56-SC30, in LMC

Naboobjekter: NGC 1762, NGC 1763, NGC 1765, NGC 1766

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.