eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1764

NGC 1764
Obiekt NGC 1764 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1764 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=12.6m; B=12.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h56m27.8s; Dec= -67°41'38"
Inne nazwy obiektów NGC 1764 : ESO 56-SC30, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1762, NGC 1763, NGC 1765, NGC 1766

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.