eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1766

NGC 1766
Voorwerp NGC 1766 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1766 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Mensae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.70'
omvang: V=12.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h55m57.7s; Dec= -70°13'31"
Andere namen van het object NGC 1766 : ESO 56-SC29, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1764, NGC 1765, NGC 1767, NGC 1768

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.