eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1768

NGC 1768
Voorwerp NGC 1768 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1768 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.90'
omvang: V=12.8m; B=12.5m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h57m0.2s; Dec= -68°14'58"
Andere namen van het object NGC 1768 : ESO 56-SC32, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1766, NGC 1767, NGC 1769, NGC 1770

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.