eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1780

NGC 1780
Objekt NGC 1780 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1780 - galax i stjärnbild Leporis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.5'
magnitud: V=13.7m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h6m20.7s; Dec= -19°28'1"
rödförskjutning (z): 0.015871
Avståndet från solen till NGC 1780: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1780 : PGC 16743, ESO 553-1, ESO 552-71, MCG -3-13-70

Närliggande objekt: NGC 1778, NGC 1779, NGC 1781, NGC 1782

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.