eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1782

NGC 1782
Objekt NGC 1782 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1782 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.20'
magnitud: V=10.5m; B=10.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h57m51.2s; Dec= -69°23'32"
Övriga namn på objektet NGC 1782 : ESO 56-SC36, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1780, NGC 1781, NGC 1783, NGC 1784

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.