eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1807

NGC 1807
Obiekt NGC 1807 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1807 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Byk
Тип: II2p -
Wymiary kątowe: 12.00'
Wielkość gwiazd: V=7.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h10m46s; Dec= 16°30'48"
Inne nazwy obiektów NGC 1807 : OCL 462, * group?

Sąsiadujące obiekty: NGC 1805, NGC 1806, NGC 1808, NGC 1809

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.