eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1814

NGC 1814
Objekt NGC 1814 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1814 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL+EN -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=9.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h3m46.5s; Dec= -67°18'3"
Övriga namn på objektet NGC 1814 : ESO 85-SC36, in N 1820

Närliggande objekt: NGC 1812, NGC 1813, NGC 1815, NGC 1816

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.