eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1814

NGC 1814
objekt NGC 1814 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1814 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL+EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t3m46.5s; Dec= -67°18'3"
Andre objektnavn NGC 1814 : ESO 85-SC36, in N 1820

Naboobjekter: NGC 1812, NGC 1813, NGC 1815, NGC 1816

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.