eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1815

NGC 1815
objekt NGC 1815 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1815 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.4m; B=12.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t2m27.3s; Dec= -70°37'16"
Andre objektnavn NGC 1815 : ESO 56-SC49, in LMC

Naboobjekter: NGC 1813, NGC 1814, NGC 1816, NGC 1817

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.