eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1818

NGC 1818
Objekt NGC 1818 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1818 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 3.40'
velikosti: V=9.7m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h4m14.8s; Dec= -66°26'4"
Jiné názvy objektu NGC 1818 : ESO 85-SC40, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1816, NGC 1817, NGC 1819, NGC 1820

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.