eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1820

NGC 1820
Objekt NGC 1820 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1820 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
velikosti: V=9.0m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h4m4s; Dec= -67°16'18"
Jiné názvy objektu NGC 1820 : ESO 85-SC39, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1818, NGC 1819, NGC 1821, NGC 1822

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.