eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1820

NGC 1820
Objekt NGC 1820 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1820 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
magnitud: V=9.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h4m4s; Dec= -67°16'18"
Övriga namn på objektet NGC 1820 : ESO 85-SC39, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1818, NGC 1819, NGC 1821, NGC 1822

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.