eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1820

NGC 1820
Voorwerp NGC 1820 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1820 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
omvang: V=9.0m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h4m4s; Dec= -67°16'18"
Andere namen van het object NGC 1820 : ESO 85-SC39, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1818, NGC 1819, NGC 1821, NGC 1822

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.