eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1822

NGC 1822
Voorwerp NGC 1822 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1822 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.80'
omvang: V=13.2m; B=13.2m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h5m9.2s; Dec= -66°12'38"
Andere namen van het object NGC 1822 : ESO 85-SC42, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1820, NGC 1821, NGC 1823, NGC 1824

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.