eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1822

NGC 1822
objekt NGC 1822 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1822 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=13.2m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t5m9.2s; Dec= -66°12'38"
Andre objektnavn NGC 1822 : ESO 85-SC42, in LMC

Naboobjekter: NGC 1820, NGC 1821, NGC 1823, NGC 1824

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.