eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1822

NGC 1822
Objekt NGC 1822 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1822 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.80'
velikosti: V=13.2m; B=13.2m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h5m9.2s; Dec= -66°12'38"
Jiné názvy objektu NGC 1822 : ESO 85-SC42, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1820, NGC 1821, NGC 1823, NGC 1824

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.