eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1822

NGC 1822
Obiekt NGC 1822 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1822 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Wielkość gwiazd: V=13.2m; B=13.2m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h5m9.2s; Dec= -66°12'38"
Inne nazwy obiektów NGC 1822 : ESO 85-SC42, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1820, NGC 1821, NGC 1823, NGC 1824

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.