eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1823

NGC 1823
Obiekt NGC 1823 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1823 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.90'
Wielkość gwiazd: V=12.1m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h3m25s; Dec= -70°20'8"
Inne nazwy obiektów NGC 1823 : ESO 56-SC51, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1821, NGC 1822, NGC 1824, NGC 1825

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.