eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1825

NGC 1825
Obiekt NGC 1825 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1825 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.50'
Wielkość gwiazd: V=12.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h4m19s; Dec= -68°55'36"
Inne nazwy obiektów NGC 1825 : ESO 56-SC53, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1823, NGC 1824, NGC 1826, NGC 1827

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.