eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1825

NGC 1825
objekt NGC 1825 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1825 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t4m19s; Dec= -68°55'36"
Andre objektnavn NGC 1825 : ESO 56-SC53, in LMC

Naboobjekter: NGC 1823, NGC 1824, NGC 1826, NGC 1827

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.