eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1826

NGC 1826
objekt NGC 1826 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1826 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.3m; B=13.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t5m34s; Dec= -66°13'52"
Andre objektnavn NGC 1826 : ESO 85-SC43, in LMC

Naboobjekter: NGC 1824, NGC 1825, NGC 1827, NGC 1828

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.