eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1828

NGC 1828
objekt NGC 1828 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1828 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t4m20.9s; Dec= -69°23'18"
Andre objektnavn NGC 1828 : ESO 56-SC54, in LMC

Naboobjekter: NGC 1826, NGC 1827, NGC 1829, NGC 1830

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.