eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1829

NGC 1829
objekt NGC 1829 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1829 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL+EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.10'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t4m57.4s; Dec= -68°3'20"
Andre objektnavn NGC 1829 : ESO 56-SC57, in LMC

Naboobjekter: NGC 1827, NGC 1828, NGC 1830, NGC 1831

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.