eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1829

NGC 1829
Objekt NGC 1829 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1829 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL+EN -
Vinkeldimensionerna: 2.10'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h4m57.4s; Dec= -68°3'20"
Övriga namn på objektet NGC 1829 : ESO 56-SC57, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1827, NGC 1828, NGC 1830, NGC 1831

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.