eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1829

NGC 1829
Obiekt NGC 1829 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1829 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Wymiary kątowe: 2.10'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h4m57.4s; Dec= -68°3'20"
Inne nazwy obiektów NGC 1829 : ESO 56-SC57, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1827, NGC 1828, NGC 1830, NGC 1831

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.