eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1829

NGC 1829
Voorwerp NGC 1829 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1829 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL+EN -
De hoekige afmetingen: 2.10'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h4m57.4s; Dec= -68°3'20"
Andere namen van het object NGC 1829 : ESO 56-SC57, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1827, NGC 1828, NGC 1830, NGC 1831

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.