eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1828

NGC 1828
Objekt NGC 1828 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1828 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.70'
magnitud: V=12.5m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h4m20.9s; Dec= -69°23'18"
Övriga namn på objektet NGC 1828 : ESO 56-SC54, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1826, NGC 1827, NGC 1829, NGC 1830

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.