eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1826

NGC 1826
Obiekt NGC 1826 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1826 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.90'
Wielkość gwiazd: V=13.3m; B=13.8m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h5m34s; Dec= -66°13'52"
Inne nazwy obiektów NGC 1826 : ESO 85-SC43, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1824, NGC 1825, NGC 1827, NGC 1828

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.