eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1826

NGC 1826
Objekt NGC 1826 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1826 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.90'
velikosti: V=13.3m; B=13.8m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h5m34s; Dec= -66°13'52"
Jiné názvy objektu NGC 1826 : ESO 85-SC43, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1824, NGC 1825, NGC 1827, NGC 1828

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.